Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1880
Einddatum
1886
Geschiedenis

In 1880 werd ook het Generaal Secretariaat omgezet in het Bureau Generaal Secretariaat. In 1886 werd het Bureau gesplitst in een drietal bureaus.[1]

 

 

Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent:

- zaken van het kabinet van de ministers en die van algemene aard;

- geheim archief;

- expeditie van de stukken;

- registratie, zegel –en lesgelden;

- gratificatiën;

- verstrekking van de gedrukte stukken;

- controle op de uitvoering van het druk –en bindwerk;

- huishoudelijk beheer van de lokalen;

- toezicht over de bedienden.[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Generaal Secretariaat (Marine) 1880
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau Secretariaat (Marine) 1886
Bureau Agenda en Index (Marine) 1886
Bureau zegel, leges, registratie en geheim archief (Marine) 1886
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Marine 1880 tot 1886
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d8ed9188-809e-40e7-b747-2386b3776c74
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 221.

[2] Staatsalmanak 1882 en 1886.