Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseert de ambtelijk/politieke top op gebied van personeel en bedrijfsvoering;</p><p>werkt aan bedrijfsvoerings-, beveiligings-, integriteitsbeleid en risicomanagement;</p><p>Begeleidt high potentials uit de Belastingdienst in MD-, TD- en PD-trajecten (ook voor buitenlandse functies); </p><p>Behandelt juridische vraagstukken, zowel op het gebied van het ambtenarenrecht als op niet-fiscaal terrein, inclusief kabinetszaken; </p><p>Coördineert de plannings- en verantwoordingscyclus (bedrijfsplan, beheersverslag, kadernota, stuurcontracten, begroting, formatie, accountantscontrole, auditing en belastingopbrengsten); </p><p>Houdt zich bezig met de insidersregeling en landelijke vertrouwenspersoon; </p><p>Monitort (strategische) programma’s en projecten op personele en financiële aspecten en stuurt die bij; </p><p>Ondersteunt de bestuurder in COR en GOBD;</p><p>Houdt zich bezig met personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid en personele aangelegenheden waar beleidsvormende aspecten aan zijn verbonden; </p><p>Voert systeemcontrol op concernniveau uit (stuur- en verantwoordingsinformatie). </p>

Structuur

Het cluster Bedrijf valt onder de MT-leden Bedrijfsvoering (CFO) en Personeel. Het bevat de aandachtsgebieden personeel, bedrijfsvoering, juridische zaken, ondersteuning MT en de taken van de compliance officer.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/59c477d0-e5b0-49ff-aef9-b7b11c06f803