Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Team 10
Andere namen
Team 10
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Algemene advisering dienstverlening en politieke leiding over de Belastingdienst.</p><p>Algemene juridische advisering</p><p>Behandeling verzoeken</p><p>Informatieverstrekking (VIV, WOB en WBP)</p><p>Toepassing klachtenregeling</p><p>Begeleiding verzoeken Nationale ombudsman en Commissie gelijke behandeling.</p><p>Behandeling schadevergoedingszaken Belastingdienst (inclusief Douane)</p><p>Bescherming intellectuele eigendom Belastingdienst (huisstijl)</p><p>Begeleiding civiele procedures</p><p>Disciplinaire straftoemeting</p><p>Ontslagarrangementen</p><p>Behandeling van bezwaarschriften en klachten van ambtenaren</p><p>Optreden als gemachtigde bij de bestuursrechter in ambtenarenzaken</p><p>Meldingen schendingen integriteit belastingdienstambtenaren</p><p>Adviescommissie personeelsbeoordeling, klachtencommissie seksuele intimidatie en Adviescommissie plaatsing na reorganisatie. </p>

Structuur

In 2012 opgegaan in het Cluster Bedrijf

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bestuursondersteuning Belastingdienst (Financiën) 2002
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Cluster Bedrijf (Financiën) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 2002 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8965d042-76bd-4389-bef1-8915fc2dd267