Overzicht relaties

Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbesche...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CWOK/CC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
1988
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Treedt stimulerend en coördinerend op inzake voorstellen tot wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kinderbescherming;</p><p>Bevordert samenwerking ter zake met andere velden van maatschappelijke welzijnszorg;</p><p>dient de minister - op diens verzoek of eigener beweging - van advies over aangelegenheden het wetenschappelijk onderzoek in de kinderbescherming betreffende.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking van 24 december 1985 van de Staatssecretaris van Justitie.</p><p>De commissie droeg haar werkzaamheden in de loop van 1988 over aan de Programmeringscommissie Jeugdonderzoek en hield op 1 januari 1989 op te bestaan.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1985 tot 1988
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f06473da-5016-4bce-b87d-6123480d31a0