Overzicht relaties

Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie E (S...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2021
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Taak a. Het comité heeft tot taak projecten als bedoeld in artikel 4, onderdeel e, van de Subsidieregeling, te beoordelen aan de hand van de in artikel E7 van die regeling genoemde criteria, zulks onder toepassing van een door de minister vooraf op te stellen toetsingskader, waarin deze criteria in afstemming met het comité, nader zijn uitgewerkt. b. Het comité heeft tot taak de projecten op basis van deze beoordeling, alsmede op basis van het bepaalde in artikel E7 van de Subsidieregeling, te rangschikken naar de mate waarin deze voor subsidieverlening in aanmerking komen. c. Het comité adviseert de minister uiterlijk vier weken na het einde van het aanvraagtijdvak als bedoeld in artikel E2 van de Subsidieregeling en licht het advies desgevraagd nader toe. d. Het comité staat de minister desgevraagd bij in kwesties die verband houden met de toekenning van subsidie voor projecten als bedoeld onder a.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 tot 2021
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/91d8ddce-a54c-41eb-b714-62ecb1e58d13