Overzicht relaties

Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer heeft tot taak te onderzoeken of de pensioenfondsen de afgelopen jaren een verantwoord beleggingsbeleid hebben gevoerd en hoe zij zijn omgegaan met de afweging tussen rendement en risico. De huidige crisis is de tweede in nog geen tien jaar tijd die het pensioenstelsel zwaar onder druk zet. De commissie zal zich dan ook met name concentreren op een analyse van de oorzaken van ontwikkelingen in de samenstelling van de beleggings-portefeuille van pensioenfondsen sinds de jaren negentig en op het terrein van het beleggingsbeleid en het risicobeheer aanbevelingen doen voor de toekomst.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e7d8cd9c-db68-4018-9d36-4b5ef6377d4d