Overzicht relaties

Commissie inzake Waterverontreiniging (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Commissie voor de Waterverontreiniging
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De commissie stond de Raad van de Waterstaat bij in de vervulling van:

-Zijn taak voor zover het de waterverontreiniging betrof, in het bijzonder met betrekking tot de ter uitvoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot stand te brengen regelingen;

-De goedkeuring van de provinciale verordeningen en de op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bij de Kroon ingestelde beroepen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1951 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b8779240-8b15-45b2-9672-6ef48e6ee277
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1976