Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
OOA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Zich beraden over:<p>Regelgeving krachtens artikel 2 van de Arbeidsomstandighedenwet, waarbij zij tracht te komen tot een zo goed mogelijke afstemming van die regelgeving met betrekking tot de onderscheiden categorie├źn overheidspersoneel.</p><p>Uitvoering in de openbare dienst van het bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet bepaalde waarbij zij er vanuit dient te gaan dat de Arbeidsomstandighedenwet zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze en op gelijke tijdstippen uitvoering vindt als in de particuliere sector. </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1993
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1982 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/39e79334-2d2f-4bd2-bbe9-743f169ca625