Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ROP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Desgevraagd of uit eigen beweging kenbaar maken van standpunten aan de regering over aangelegenheden mede het overheidspersoneel betreffende;</p><p>Doen van centrale aanbevelingen aan de sectoren;</p><p>Bezien van een sectorale afspraak tot decentralisatie van onderhandelingen;</p><p>Onderhandelingen over het wijzigen of vervangen van overeenkomsten welke betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden (pensioen, VUT, etc.) van overheidspersoneel. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1993
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie Overleg Overheidswerkgevers Arbeidsomstandighedenwet (BZK) 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/af6b208d-5c32-4659-9372-832a00281a54