Overzicht relaties

Commissie Reactorveiligheid (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CRV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Minister van SZW en VROM desgevraagd of uit eigen beweging van advies dienen over aangelegenheden met betrekking tot veiligheidsaspecten van inrichtingen waarbij kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel worden opgeslagen.- Adviezen geven aan de tweede kamer met betrekking tot reactor veiligheid.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1987 tot 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ffd218e8-896d-454f-959f-2dd7f838a933