Overzicht relaties

Commissie schadebeoordeling beleidslijn Ruimte voor de rivie...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1999
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van raden van gemeente waarin zulks bij verordening is bepaald over de toe te kennen schade.</p><p>Adviseren van de minister mede ten aanzien van de vraag of hij gelet op het schrijnende karakter van het geval het verzoek in beschouwing zou moeten nemen. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1999 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/37061bd0-07f8-498d-b97f-2e1ca647da95