Overzicht relaties

Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregeling...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De huidige crisis heeft aangetoond dat het stelsel van aanvullende pensioenen, zoals dat momenteel is vormgegeven, gevoeliger is voor financiƫle schokken dan gedacht. De hoofdvraag is daarom of het huidige stelsel met het oog op de vergrijzing toekomstbestendig is, en zo niet: welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn om het stelsel beter bestand te maken tegen financiƫle schokken. Door de vergrijzing zullen de mogelijkheden om eventuele tekorten in pensioenfondsen aan te vullen immers verder afnemen. Deze oplossingsrichtingen moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving, waarbij het behoud van solidariteit en collectiviteit in aanvullende pensioenregelingen een belangrijke randvoorwaarde is.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f0fe2894-e71c-4b78-a727-169be4eb103c