Overzicht relaties

Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Voorlopige Adviescommissie inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken
Andere namen
CAVV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1946
Functies en activiteiten

Adviseren van de regering en de beide kamers der Staten-Generaal inzake vraagstukken van internationaal recht.

Mandaten/Gezagsbronnen

Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009457&z=1998-04-17&g=1998-04-17

Structuur

Werd ingesteld bij beschikking (nr. DIO/PZ 158180) van 30 december 1953 van de minister van Buitenlandse Zaken en de Minister Zonder Portefuille (Ontwikkelingshulp).

Werd opnieuw ingesteld bij de Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken van 12 maart 1998 (Stb. 1998, 219).

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946 Instellende minister
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1998 Mede-insteller
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a9f0ce31-456b-4258-a0a8-bb496118b4e4
Bronnen

Staatsalmanak 1946 en 1970

Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009457&z=1998-04-17&g=1998-04-17