Overzicht relaties

Commissie voor de economische verdedigingsvoorbereiding (Def...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Commissie Sluyter
ICEVV (Interdepartementale Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding)
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1936-04-03
Einddatum
1940-05-01
Geschiedenis

De ICEVV, met zijn werk- en andere commissies, werd ingaande 1 mei 1940 opgeheven krachtens besluit van de minister van Algemene Zaken voorzitter van de Raad van Ministers van 18 maart 1940.[1]

 

Functies en activiteiten

De Commissie werd opgericht om de nodige maatregelen voor te bereiden ter voorziening in alle behoeften van de bevolking ten tijde van mobilisatie of oorlog. Tevens diende de Commissie de regering van advies, dit op aanvraag of uit eigen beweging, over de economische verdedigingsvoorbereiding.[2]

 

 

Mandaten/Gezagsbronnen

Bij besluit van de voorzitter van de Raad van Ministers van 3 april 1936 no. 89 Kabinet M.R. werd de Interdepartementale Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding (ICEVV)  ingesteld.[3]

 

Structuur

De ICEVV werd gevormd door de vertegenwoordigers van verschillende departementen van algemeen bestuur. Voor de voorbereiding van maatregelen in verschillende sectoren van de economie vormde de ICEVV een groot aantal werkcommissies waarvan sommige op hun beurt weer subcommissies vormden.[4]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1936-04-03 tot 1940-05-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4049fbce-50c0-424d-afa6-e687a2515ca1
Bronnen

[1] J.M.M. Cuijpers, H.H. Jongbloed, Inventaris van archiefbescheiden betreffende de Economische en Industriële Verdedigingsvoorbereiding, (1925) 1936-1940 (1942) Aangevulde editie 2015. Nummer archiefinventaris: 2.13.68.06 Nationaal Archief, Den Haag 1994

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Ibidem