Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Uit eigen beweging advies uitbrengen omtrent plannen en maatregelen waarbij de begroting, de rekening of de administratie van de gemeenten in betekenende mate zijn betrokken;</p><p>Voortdurend aandacht besteden aan de werking van de wettelijke bepalingen inzake de begroting, de rekening en de administratie van de gemeenten en van de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie voor de Gemeentelijke en Provinciale Comptabiliteitsvoorschriften (BZK) 1993
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1982 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e723f26c-c3f1-4f98-960a-604ed146a583