Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1993
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Op verzoek dan wel uit eigen beweging adviseren over alle onderwerpen die de werking en de inrichting van de begroting, de meerjarenraming en de rekening, alsmede die van de controle daarop, raken.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking 16 februari 1993.</p><p>Per 1 januari 1997 opgeheven. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e8f6a8f9-6fa4-4405-9517-ed15dcb3187a