Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De minister van Binnenlandse Zaken voorstellen doen omtrent:<p>Aanbrengen van wijzigingen in de in het 'besluit provinciale comptabiliteitsvoorschriften 1979' genoemde voorschriften, modellen en richtlijnen, waarvan in de praktijk de noodzakelijkheid of de wenselijkheid blijkt;</p><p>Wijze van raming en verantwoording in de provinciale begroting en rekening van bepaalde uitgaven en inkomsten. </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie voor de Gemeentelijke en Provinciale Comptabiliteitsvoorschriften (BZK) 1993
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1979 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/07c70349-9a4c-4348-a5c3-9a16697bab5a