Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1953
Einddatum
1985
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Taak van deze beoordelingscommissie was het adviseren van de minister omtrent de toelating van bestrijdingsmiddelen dan wel tot intrekking van een toelating. De commissie werd bijgestaan door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en het Laboratorium voor Insecticidenonderzoek. </p>

Structuur

<p>De Commissie voor Fytofarmacie was de voorganger van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (LNV) 1985
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1953 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1290e7d4-fb93-42bb-9bef-38afa91469fe