Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Accountantsdienst
Andere namen
DAD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

Op grond van artikel 21 en artikel 66 van de Comptabiliteitswet en het Besluit Taak DAD heeft de departementale Auditdienst de volgende taken ten aanzien van de diensten en de secretariaten van adviesorganen en overlegorganen, genoemd in artikel 2:a. het doen van onderzoeken naar de bedrijfsvoering betreffende de kwaliteit van de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen;b. het verschaffen van een bepaalde mate van zekerheid, aan te duiden als assurance, over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de beleidsvoering, alsmede het verstrekken van adviezen aan het management over verbeteringen voor bedrijfsvoering en beleidsvoering;c. het onderzoeken van de financiële verantwoordingen op de juiste inrichting, op getrouwe weergave en rechtmatigheid, alsmede op het gevoerde financieel en materieel beheer; d. het verrichten van bijzondere onderzoeken en het uitvoeren van adviesopdrachten die voortvloeien uit de controle functie.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 2010
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1982 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/022ff9a4-e57c-4bf2-831c-f10ce1c9e474