Overzicht relaties

Directie Communicatie (LNV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DC
Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen
Directie Voorlichting
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2010-10-13
Functies en activiteiten

Anno 2010:

De Directie Communicatie (DC) ontwikkelt het communicatiebeleid voor het ministerie van LNV. De directie adviseert de politieke en ambtelijke top en de beleidsdirecties en de diensten over de interne en externe communicatie en de hier uit voortvloeiende activiteiten. Ook voert de directie het woord namens de politieke leiding over de beleidsvoornemens, -besluiten en ontwikkelingen van het ministerie.

DC verzorgt de beantwoording van vragen van journalisten over het LNV-beleid, schrijft persberichten en speeches, en organiseert persconferenties. Verder adviseert DC de politieke top over interviewverzoeken, openbare optredens en werkbezoeken. Daarnaast begeleidt DC de politieke top bij interviews, bij openbare optredens en werkbezoeken in het land en in het parlement.

Verder ontwikkelt DC ook beleid op het gebied van de zogenaamde social media (twitter, yammer etc.) en adviseert DC directies en diensten over toepassing daarvan. In de communicatieuitingen die de directie Communicatie verzorgt, spelen de social media een steeds belangrijker rol.

Structuur

Oorspronkelijk bekend onder de naam Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen, rond 1995 is de naam ingekort tot Directie Voorlichting. Vanaf 2007 bekend als Directie Communicatie.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/89ffb955-cf3f-4fe6-80df-c35edf6d7a08
Bronnen

Staatsalmanakken