Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bestuursraad (LNV)
Stafafdeling Algemene Leiding (LNV)
Andere namen
AL-LV
Al-LNV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1993
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.

Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)

Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.

Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.

Coördineren van directie overstijgende zaken.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1993 tot 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Bestuursraad (LNV) 2004 tot 2010
Directie Kabinet (LNV) 1993 tot 2004
Directie Organisatie en Bedrijfsvoering (LNV) 2009 tot 2010
Directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken (LNV) 2001 tot 2009
Directie Personeel en Organisatie (LNV) 1994 tot 2009
Directie Personeelszaken (LV, LNV) 1993 tot 1994
Directie Organisatie en Efficiency (LVV, LV, LNV) 1993 tot 1994
Facilitaire Dienst (LNV) 1994 tot 2001
Directie Materiële Zaken (LNV) 1993 tot 1994
Directie Financieel-Economische Zaken (LNV) 1993 tot 2010
Auditdienst (LNV) 1993 tot 2010-10-13
Directie Communicatie (LNV) 1993 tot 2010
Dienst ICT-Uitvoering (LNV) 2005 tot 2010
Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken (LVV, LV, LNV) 1993 tot 1994
Algemene Inspectiedienst (LVV, LV, LNV, EZ) 1993 tot 2010
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1993 tot 1993
Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (LNV) 1993 tot 1993
Directie Juridische Zaken (LNV) 1994 tot 2010
Dienst Regelingen (LNV, EZ) 2004 tot 2010
Dienst Landelijke Service bij Regelingen (LNV) 1995 tot 2004
LNV-Loket (LNV) 2002 tot 2004
Dienst Basisregistratie (LNV) 2001 tot 2004
Directie Uitvoering Regelingen (LNV) 1993 tot 1995
Dienst Landelijk Gebied (LNV, EZ) 1993 tot 2010
Unit Aansturingsaangelegenheden (LNV) 2002 tot 2003
Verandercoördinatie LNV (LNV) 2003 tot 2008
Directie Agroketens en Visserij (LNV) 2009 tot 2010
Directie Visserij (LV, LNV) 1993 tot 2009
Directie Landbouw (LNV) 1994 tot 2009
Directie Industrie en Handel (LNV) 1993 tot 2009
Directie Natuur, Landschap, Platteland (LNV) 2009 tot 2010
Directie Platteland (LNV) 2004 tot 2009
Directie Natuur (LNV) 2004 tot 2009
Directie Voedsel, Dier en Consument (LNV) 2009 tot 2010
Directie Kennis en Innovatie (LNV) 2009 tot 2010
Directie Kennis (LNV) 2005 tot 2009
Expertisecentrum LNV (LNV) 2000 tot 2005
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (LNV) 1998 tot 2009
Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid (LNV) 1994 tot 1998
Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding (LNV) 1993 tot 1994
Veterinaire Dienst (LNV) 1993 tot 1994
Directie Internationale Zaken (LNV) 1995 tot 2010
Directie Natuurbeheer (LNV) 1994 tot 2004
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (LNV) 1993 tot 1994
Directie Groene Ruimte en Recreatie (LNV) 1994 tot 2004
Directie Regionale Zaken (LNV) 2004 tot 2010
Regionale Beleidsdirecties (LNV) 1994 tot 2003
Provinciaal Apparaat (LNV) 1993 tot 1994
Directie Beheer Landbouwgronden (LV, LNV) 1993 tot 1995
Directie Ontwikkelingssamenwerking Landbouw (LNV) 1993 tot 1995
Directie Akker- en Tuinbouw (LNV) 1993 tot 1994
Directie Veehouderij en Zuivel (LNV) 1993 tot 1994
Directie Openluchtrecreatie (LNV) 1993 tot 1994
Directie Landbouwonderwijs (LVV, LV, LNV) 1993 tot 1995
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (LNV) 1995 tot 2005
Directie Wetenschap en Technologie (LNV) 1993 tot 1995
Staatsbosbeheer (LVV, LV, LNV) 1993 tot 1998
Plantenziektenkundige Dienst (LVV, LV, LNV, EZ) 1993 tot 2010
Chief Veterinary Officer (LNV) 1994 tot 1998
Directie Gewasbescherming (LNV, EZ) 1993 tot 1994
Projectdirectie Biotechnologie (LNV) 2000 tot 2004
Projectdirectie Implementatie Mestbeleid (LNV) 1999 tot 2002
Regiegroep Doorlichting en Kwaliteitsborging (LNV) 1999 tot 2001
Projectdirectie Het LNV-Loket (LNV) 2001 tot 2002
Programmadirectie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (LNV) 2009 tot 2010
Regiebureau Plattelandsontwikkeling (LNV) 2000 tot 2009
Programmadirectie Natura 2000 (LNV, EZ) 2008 tot 2010
Programmabureau Stad-Land in de Randstad (LNV) 2007 tot 2008
Bureau Renovatie Hoofdgebouw (LNV) 2001 tot 2009
Projectdirectie Vernieuwing Werkprocessen (LNV) 2001 tot 2003
Proefstations (LNV) 1993 tot 2000
Praktijkonderzoekscentra Veehouderij (LNV) 1993 tot 2000
Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau (LV, LNV) 1993 tot 1995
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWS, LNV, EZ) 2002 tot 2010
Projectorganisatie Mineralenemissies uit de Landbouw (LNV) 1993 tot 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/50505a90-7f0d-433c-823e-8338223211a0
Bronnen

Staatsalmanak 1992, 1993,1998, 2000