Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Directie Platteland (DP) ontwikkelt beleid voor een leefbaar en vitaal platteland. Het gaat daarbij niet alleen om ontwikkelingen rond landbouw, natuur en recreatie; ook sociaal-maatschappelijke aspecten als de terugloop van voorzieningen en de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren, spelen een rol. Daarnaast richt DP zich op schoon en voldoende water, rust en ruimte, een gezonde bodem en schone lucht. Ook werkt DP aan recreatiebeleid. Daarnaast coördineert DP de uitvoering van de kabinetsnota Agenda Vitaal Platteland, waarin het beleid uit de Vierde Nota Ruimte wordt uitgewerkt en verbreed met andere beleidsterreinen. Tenslotte coördineert DP de afspraken tussen Rijk en provincies over verwerving en inrichting van terreinen, die jaarlijks worden vastgelegd in een Bestuursovereenkomst Inrichting Landelijk Gebied en een bijbehorend Uitvoeringscontract.

Structuur

<p>Voorganger tot 2004 was o.a. de Directie Groene Ruimte en Recreatie.</p><p>In 2009 opgegaan in de directie Natuur, Landschap en Platteland (NLP)</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Groene Ruimte en Recreatie (LNV) 2004
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Natuur, Landschap, Platteland (LNV) 2009
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 2004 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/144883fb-8e79-43ae-9ae3-83246b876425