Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
GRR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De beleidsdirectie Groene Ruimte en Recreatie (GRR) werkt aan de ontwikkeling van een vitaal platteland, in samenhang met de stedelijke ontwikkeling. Ze tracht zowel in de omgeving van de stad als op het platteland een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te creëren en streeft naar een gevarieerd aanbod van recreatieve voorzieningen. </p><p>De Directie heeft een landelijk gebied voor ogen dat sociaal-economisch goed ontwikkeld is en tegelijkertijd ruimte biedt voor ecologische duurzaamheid.</p>

Structuur

<p>Voorganger was de Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna welke in 1994 werd opgesplitst.</p><p>In 2004 omgevormd tot de Directie Platteland.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (LNV) 1994
Directie Openluchtrecreatie (LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Platteland (LNV) 2004
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1994 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1a4982ed-6d2b-4f27-af5c-6c8e00151fe7