Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Voeren van het beleid inzake aangelegenheden met betrekking tot;<p>instandhouding en ontwikkeling van natuur, bos, landschap en stedelijk groen, alsmede de uitvoering van terzake getroffen regelingen;</p><p>internationale samenwerking op het gebied van natuurbeleid;</p><p>faunabeheer en soortenbescherming, daaronder begrepen jacht en uitvoering van terzake getroffen regelingen;</p><p>natuur- en milieu-educatie, alsmede voorlichting inzake natuur, bos, landschap en stedelijk groen;</p><p>bedrijfsstructuur in de bosbouw;</p><p>bosbouw in het kader van de EG en in ander internationaal verband;milieu-effectrapportage.</p>

Structuur

<p>In 1990 voortgekomen uit de directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer.</p><p>In 1994 zijn de taken overgegaan naar de Directie Natuurbeheer en deels naar de Directie Groene Ruimte en Recreatie.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer (LNV) 1990
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Natuurbeheer (LNV) 1994
Directie Groene Ruimte en Recreatie (LNV) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (LNV) 1990 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/39cceaca-2325-43c1-999d-6b4a61cb92ff