Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
N
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De beleidsdirectie Natuurbeheer (N) ontwikkelt het nationale en internationale beleid voor natuur, bos en landschap. Ze streeft ernaar natuur te ontwikkelen en in stand te houden, ten dienste van een pluriforme samenleving waarin behoefte is aan verschillende vormen van natuur en natuurbeleving. </p><p>Het ministerie van LNV streeft naar een duurzame ontwikkeling van natuur, bos en landschap. Dit in samenhang met de duurzame ontwikkeling van landbouw, visserij, recreatie en handel.</p>

Structuur

<p>In 1994 bij reorganisatie LNV voortgekomen uit de Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna.</p><p>In 2004 omgevormd tot de Directie Natuur. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Natuur (LNV) 2004
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1994 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2271e5b6-c37c-41f6-9314-037dc3c9c689