Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DN
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Directie Natuur (DN) is verantwoordelijk voor het nationale en internationale beleid op het gebied van natuur, bos en soortenbescherming. DN speelt daarmee een belangrijke rol op milieu-, water- en ruimtelijke ordeningsgebied. </p><p>Ook draagt DN bij aan de ontwikkeling en sturing van het kennisbeleid en natuureducatie. DN richt zich op de ontwikkeling, financiering en evaluatie van het natuurbeleid.</p>

Structuur

<p>Voorganger tot 2004 was de Directie Natuurbeheer.</p><p>In 2009 opgegaan in de Directie Natuur, Landschap en Platteland (NLP).</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Natuurbeheer (LNV) 2004
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Natuur, Landschap, Platteland (LNV) 2009
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 2004 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a5d92696-d39c-4f31-a759-29f8e2799ecf