Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Plantenziektenkundige aangelegenheden
Andere namen
PD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1899
Einddatum
2012
Functies en activiteiten

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft tot taak ziekten en plagen in de plantaardige sector te weren, beheersen en waar nodig (helpen) bestrijden. Doel is een duurzame, concurrerende en veilige land- en tuinbouw te bevorderen en de handel te ondersteunen. als ziekten en plagen worden voorkomen kan de land- en tuinbouwsector minder afhankelijk worden van (chemische) bestrijdingsmiddelen.

De belangrijkste werkzaamheden van de PD zijn opsporing en bestrijding van plantenziektes, inspectie van plantaardig materiaal en producten voor in- en uitvoer, diagnostiek, kennisoverdracht en onderzoek.

Structuur

Per 1 januari 2012 is de fusie van de Plantenziektenkundige Dienst met de Voedsel- en Warenautoriteit afgerond. Sinds mei 2010 was er echter al sprake van een onofficiële fusie.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWS, LNV, EZ) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1971 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2010
Algemene Leiding (EZ) 2010 tot 2012
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1961 tot 1970
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/695e80bb-83a8-49a0-a6e7-f860ffc38402
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1958, 1961, 1966, 1971, 1976