Overzicht relaties

Directie van de Landbouw (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Aangelegenheden, welke onder rechtstreekse leiding van de Directeur-Generaal werden behandeld;

-Coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende afdelingen;

-Bestudering van de aangelegenheden van de ruimtelijke ordening in verband met de landbouw;

-Bestudering van de economische en sociale ontwikkeling in de landbouw en van het vraagstuk der investeringen;

-Behandeling van en medewerking aan alle aangelegenheden van organisatorische en administratieve aard met betrekking tot de buitenlandse landbouw vertegenwoordiging;

-De verzorging van buitenlandse reizen; emigratievraagstukken, voor zover deze aan het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening waren overgedragen;

-Behandeling van aangelegenheden betreffende de provinciale Colleges van Consulenten voor de Landbouw;

-Behandeling van aangelegenheden betreffende de Landelijke Landbouw- voorlichtingsraad;

-Behandeling van M.S.A.-projecten;

-Behandeling van aangelegenheden betreffende het Borgstcllingsfonds voor de Landbouw;

-Aangelegenheden met betrekking tot de compost voorziening;

-Bemiddeling bij de keuze van landbouwexperts voor minder ontwikkelde gebieden;

-Alle aangelegenheden, welke niet onder een der afdelingen zijn ondergebracht.[1]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fd2ff0db-c211-4e12-b6db-aaa5c23f7275
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956