Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1899
Einddatum
1998
Functies en activiteiten

Het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden in de gebieden van Staatsbosbeheer;

Het bevorderen van recreatie in zo veel mogelijk gebieden van Staatsbosbeheer;

Het leveren van een bijdrage aan de productie van milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen zoals hout.

Structuur

In 1998 is Staatsbosbeheer een ZBO geworden, al valt deze niet onder de Kaderwet ZBO.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4600d254-a5b0-4b6e-86f2-43e9ebbd2d1e
Bronnen

Staatsalmanak 1959, 1961, 1966, 1971, 1976