Identiteit
Parallelle namen
Landbouwonderwijs
Afdeling Landbouwonderwijs
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

Het, namens de minister van Landbouw, vormgeven aan de eisen die het departementale beleid stelt aan het agrarisch onderwijs.

Het scheppen van voorwaarden voor en het bevorderen van een goed functionerend agrarisch onderwijs.

Het formuleren van beleid voor vernieuwing van het onderwijs, in dialoog met de instellingen voor agrarisch onderwijs en afnemers van het agrarisch onderwijs.

Het stimuleren van de invoering van de vernieuwing in het agrarisch onderwijs.

Het maken van afspraken met instellingen van agrarisch onderwijs en het bedrijfsleven over de planning en ontwikkeling van het onderwijs.

Structuur

In 1995 zijn de taken deels naar het veld zelf verschoven en deels opgegaan in de nieuwe Directie Wetenschap en Kennisoverdracht.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (LNV) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1971 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1995
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1957 tot 1970
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/21f381ec-1b87-40d0-be45-ae94efb8619e
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976