Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DWK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Einddatum
2005
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De beleidsdirectie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) geeft vorm aan het kennisbeleid van het ministerie van LNV, inclusief het beleid voor het agrarisch (beroeps)onderwijs. De directie signaleert de kennisbehoefte, vertaalt die in onderzoeks- en opleidingsprogramma's en bepaalt welke kennis- en onderzoeksinstituten daarin een rol zouden kunnen vervullen. De directie onderzoekt voorts hoe die kennis kan worden overgedragen aan degenen die daaraan behoefte hebben.</p>

Structuur

<p>In 1995 naamsverandering van Directie Wetenschap en Technologie naar Directie Wetenschap en Kennisoverdracht i.v.m. de toevoeging van een groot deel van het takenpakket van de voormalige Directie Landbouwonderwijs.</p><p>In 2005 samen met het Expertisecentrum LNV opgegaan in de nieuwe Directie Kennis.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Landbouwonderwijs (LVV, LV, LNV) 1995
Directie Wetenschap en Technologie (LNV) 1995
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Kennis (LNV) 2005
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1995 tot 2005
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (LNV) 1995 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/79f55e1d-5e14-4689-b3ea-0e20c219271c