Identiteit
Andere namen
DK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2005
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Anno 2006:<p>De Directie Kennis is verantwoordelijk voor voor de kennisvoorziening van het gehele ministerie en voor het kennisbeleid zelf, dat door LNV wordt vormgegeven.</p><p>In DK zijn de kennisbudgetten en expertises van LNV gebundeld om de kennisfunctie te versterken en in het eigen beleid beter gebruik te maken van beschikbare kennis vanuit wetenschap en praktijk.</p>

Structuur

<p>In 2005 voortgekomen uit een samenvoeging van de Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) en het Expertisecentrum LNV.</p><p>In 2009 opgegaan in de nieuwe Directie Kennis en Innovatie.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Expertisecentrum LNV (LNV) 2005
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (LNV) 2005
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Kennis en Innovatie (LNV) 2009
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 2005 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/23739048-6029-4c68-a283-9bf00cc15cd8