Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
EC-LNV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000
Einddatum
2005
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het EC-LNV levert kennis op maat ter versterking van de kwaliteit van het LNV-beleid.<p>De kerntaken van EC-LNV zijn:</p><p>Signaleren, verkennen en agenderen;</p><p>Ontwikkelen van beleidsopties, incl. ex-ante evaluaties;</p><p>Inhoudelijke bijdragen leveren aan beleidsvorming;</p><p>Stimuleren van implementatie;</p><p>Uitvoeren van ex-post evaluaties;</p><p>Regisseren van monitoring;</p><p>Aansturen van kennisinstrumenten. </p>

Structuur

<p>In 2000 werden Informatie- en Kenniscentrum Landbouw (IKC-L: een fusie van IKC-AT en IKC-V in 1995) en Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer (IKC-N: een naamswijziging van IKC-NBLF in 1996) samengevoegd en werd het Expertise Centrum LNV (EC-LNV) opgericht.</p><p>In 2005 samen met de Directie Wetenschap en Kennisoverdracht opgegaan in de nieuwe Directie Kennis.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Kennis (LNV) 2005
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 2000 tot 2005
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7b74ff27-0dc1-4a19-a440-e360574b3476