Identiteit
Andere namen
DWK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1989
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Vormgeven aan het wetenschaps- en technologiebeleid voor het beleidsterrein van het Ministerie van LNV.</p><p>(Doen) verrichten van verkennende en beleidsvoorbereidende studies;</p><p>Scheppen van voorwaarden voor de instandhouding van een adequaat onderzoeksapparaat en het goed functioneren van het landbouwinnovatiesysteem;</p><p>Beheren van het onderzoeksbudget van LNV;</p><p>Toetsen van voor financiering aangeboden onderzoeksprogramma's en evaluatie van onderzoeksprogramma's;</p><p>Voeren van internationaal, interdepartementaal en ander nationaal overleg op het gebied van wetenschaps- en technologiebeleid;</p><p>Ondersteunen van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO)</p>

Structuur

<p>Voorganger tot 1989 was de Hoofddirectie Landbouwvoorlichting en Onderzoek/Directie Landbouwkundig Onderzoek. Deze werd in 1989 gesplitst in de Directie Wetenschap en Technologie (DWT) en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) te Wageningen.</p><p>In 1995 naamsverandering van Directie Wetenschap en Technologie naar Directie Wetenschap en Kennisoverdracht i.v.m. de toevoeging van een groot deel van het takenpakket van de voormalige Directie Landbouwonderwijs.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Landbouwkundig Onderzoek (LNV) 1989
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (LNV) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1989 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1995
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (LNV) 1989 tot 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f1ca6893-51f0-43ef-948d-d14008621713