Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal van de Landbouw en Voedselvoorziening
Andere namen
DG-LAVO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Behandelen van aangelegenheden met betrekking tot;<p>Voortbrenging, verwerking en afzet in de agrarische bedrijfskolom;</p><p>Landbouwvoorlichting, landbouwonderwijs en landbouwkundig onderzoek;</p><p>De visserijen.</p><p>Behandelen van vraagstukken met betrekking tot;</p><p>Landbouwstructuurbeleid en uitvoering van regelingen;</p><p>Marktordening;</p><p>Internationale samenwerking op algemeen economisch en handelspolitiek terrein;</p><p>Ontwikkelingssamenwerking. </p>

Structuur

<p>In 1993 werd binnen LNV een bestuursraadmodel ingevoerd waarbij de Directoraten-Generaal kwamen te vervallen. Alle beleidsonderdelen vielen vanaf dat moment rechtstreeks onder de Bestuursraad (de Algemene Leiding van het departement bestaande uit de SG, pSG en DG's).</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/995912cf-93fd-4327-b05c-9554cfee2a9d