Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
MOV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1970
Einddatum
1989
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>de behandeling van aangelegenheden betreffende de afzet, prijsvorming en verwerking van producten van de akkerbouw, veehouderij en zuivel, in zowel nationaal als internationaal verband.</p><p>de behandeling van vraagstukken, door het voeren of medevoeren van onderhandelingen in het kader van de totstandkoming en uitvoering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in de Europese Unie en in het kader van andere internationale overeenkomsten.</p><p>de behandeling van aangelegenheden betreffende het preventieve en repressieve toezicht op de bedrijfschappen en (hoofd)productschappen.</p>

Structuur

<p>Door een duidelijke overlap in werkveld, werd de Directie MOV in 1989 samengevoegd met de Directie Internationale Economische Aangelegenheden, tot de Directie Internationale Agrarische Aangelegenheden en Marktordeningsvraagstukken (DIAMOV).</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Internationale Agrarische Aangelegenheden en Marktordeningsvraagstukken (LNV) 1989
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1971 tot 1989
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau (LV, LNV) 1970 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7b6e1dff-233c-49a7-9cd9-957f898b2265