Identiteit
Andere namen
VZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Behandelen van aangelegenheden betreffende de zorg voor de ontwikkeling en de implementatie van stimulerend beleid voor levenskrachtige, maatschappelijk verantwoorde dierlijke productie in relatie tot :<p>De verbetering van de bedrijfsstructuur in relatie tot zowel nationale als internationale ontwikkelingen;</p><p>De kwaliteit, gezondheid en welzijn van dieren en volksgezondheid;Milieu;</p><p>De inrichting en beheer van het landelijk gebied;</p><p>het bevorderen van kennisontwikkeling en informatie-uitwisseling in zowel nationaal als internationaal verband;</p><p>Het uitoefenen van rijkstoezicht.</p>

Structuur

<p>In 1994 opgegaan in de Directie Landbouw.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet (LV, LNV) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Landbouw (LNV) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1976 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b9de47f8-01b2-4b71-b7c5-b6569fb009a7