Identiteit
Parallelle namen
Veeartsenijkundige Dienst
Andere namen
VD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Behandelen van:<p>Aangelegenheden betreffende de gezondheidstoestand van dieren, voortvloeiende uit de wettelijke regelingen tot wering en bestrijding van besmettelijke dierziekten;</p><p>Aangelegenheden betreffende het welzijn van dieren;</p><p>Veterinaire aangelegenheden in het kader van de EEG en op ander internationaal terrein;</p><p>Aangelegenheden van algemene aard inzake keuring van voor export bestemde dieren, vlees, vleeswaren en andere dierlijke producten;</p><p>Aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van de diergeneeskunst, alsmede aangelegenheden inzake diergeneesmiddelen.</p>

Structuur

<p>In 1978 naamswijziging van Veeartsenijkundige Dienst in Veterinaire Dienst.</p><p>In 1994 opgegaan in de nieuwe Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid (LNV) 1994
Chief Veterinary Officer (LNV) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1975 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1508aab7-e5ea-43cf-9706-f3bf0fea9bbc