Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
COV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de organisatie die met de uitvoering van de dierziektebestrijding belast is en verzorgen over deze taken van het overleg tussen overheid en bedrijfsleven;</p><p>Verantwoordelijk zijn voor de beleidsontwikkeling ten aanzien van de vrijwaringsgaranties van dierziekten;</p><p>Verantwoordelijk zijn voor de toelating en het gebruik van diergeneesmiddelen in internationaal verband;</p><p>Vertegenwoordigen van Nederland in de EU en ander internationaal overleg over bovenvermelde zaken.</p>

Structuur

<p>In 1994 ingesteld als taakopvolger van de Veterinaire Dienst. Een deel van de taken was bij de reorganisatie terechtgekomen bij de nieuwe Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid. De overige taken kwamen onder de COV te vallen.</p><p>In 1998 opgegaan in de nieuwe Directie Veterinaire-, Voedings- en Milieuaangelegenheden.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Veterinaire Dienst (LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (LNV) 1998
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1994 tot 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/719576b7-025d-492d-a7e9-0245a75eb433