Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden
Andere namen
VD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1998
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (VD) is verantwoordelijk voor het voedselveiligheids- en kwaliteitsbeleid in de keten, het diergezondheidsbeleid en andere veterinaire aangelegenheden, het formuleren en toetsen van het biotechnologiebeleid bij dieren en planten en daarmee voor de ethische vraagstukken rondom biotechnologie.</p><p>Daarnaast ontwikkelt VD het (inter)nationaal dierziektebestrijdingsbeleid. VD draagt zorg voor vrijwaring in het handelsverkeer en voor dierziektemonitoring. VD heeft in de vorm van de Chief veterinary officer een formele (veterinaire) vertegenwoordiging in internationaal overlegverbanden, zoals de Europese Unie, Office International des Epizooties en de World Trade Organisation.</p>

Structuur

<p>In november 1998 als opvolger van de Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid (MKG) ingesteld als Directie VVM.</p><p>Omstreeks 2002 naamswijziging tot VVA.</p><p>In 2004 naamswijziging tot Directie VD.</p><p>In 2009 opgegaan in de Directie Voedsel, Dier en Consument.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid (LNV) 1998
Chief Veterinary Officer (LNV) 1998
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Voedsel, Dier en Consument (LNV) 2009
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1998 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/22d222ec-54b8-4e53-b02f-e323dafc179b