Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
MKG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ontwikkelen en vormgeven van het sectoroverstijgend LNV-beleid op het gebied van :<p>Gezondheid van dier en plant mede in relatie tot de mens;</p><p>Dierlijk welzijn;</p><p>Milieu;</p><p>Kwaliteit met betrekking tot agrarische productieketens;</p><p>Voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong;</p><p>Ethische aspecten van agrarische productie (o.a. biotechnologie);</p><p>realiseren, beleidsvoorbereiding en ontwikkelen inzake aansturing van effectieve (keten)-garantiesystemen (kwaliteitsborgingssystemen). </p>

Structuur

<p>In 1994 voortgekomen uit de Veterinaire Dienst (VD) en de Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding (LNV) 1994
Veterinaire Dienst (LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (LNV) 1998
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1994 tot 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9032fe56-7d27-4c42-8d72-f3ed4b02db5a