Identiteit
Andere namen
MKV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ontwikkelen en coördineren van het LNV milieubeleid in algemene zin en het LNV waterbeleid, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin;</p><p>Coördineren en stimuleren van een gezondheids- en kwaliteitsbeleid met betrekking tot voedsel en andere producten van agrarische oorsprong;</p><p>Behartigen van consumentenaangelegenheden;</p><p>Coördineren van aangelegenheden op het gebied van voedselveiligheid. </p>

Structuur

<p>In 1990 voortgekomen uit de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer (NMF) en de Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden. </p><p>In 1994 bij reorganisatie LNV opgegaan in de nieuwe Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden (LNV) 1990
Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer (LNV) 1990
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid (LNV) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (LNV) 1990 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cc8233f5-d1dc-49d6-84a0-595ae7fcb80e