Identiteit
Parallelle namen
Directie van de Visserijen
Andere namen
VISS
Directie van de Visserijen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1950
Einddatum
2009
Functies en activiteiten

Anno 2006

De Directie Visserij werkt vanuit het 3-P model (People, Planet, Profit) en richt zich op de borging van alle publieke belangen die aan de visserij zijn gerelateerd. Het visserijbeleid is gericht op de ontwikkeling van een duurzame visserijketen, die verantwoord omgaat met de belangen van de visbestanden, de natuur en de consument.

Structuur

In 1995 naamswijziging van Directie van de Visserijen naar Directie Visserij, geen taakverandering.

In 2009 grotendeels opgegaan in de directie Agroketens en Visserij.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7ea560a2-341e-43c0-af98-cac3c9d84e05
Bronnen

Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976

Archief Dienst de Nederlandse Haringcontrole