Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Dienst voor de Haringcontrole
Andere namen
H.C.D.
HCD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-04-01
Einddatum
1984-12-31
Plaatsen
ca. 1970: Centrale dienstleiding en administratie: Den Haag; Rayon Zuid-West / Zuid-Oost Nederland: Goes; Rayon Midden-West Nederland: Scheveningen; Rayon Noord-West Nederland: IJmuiden; Rayon Noord-Oost Nederland: Urk.
Functies en activiteiten

1. het geven van voorlichting aan haringhandelaren en haringexporteurs;

2. het nemen en bevorderen van maatregelen, die kunnen leiden tot verbetering van de wijze van bewerkingen verpakking van de haring;

3. uitvoering van de Haringwet 1927 en het Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole (Stb. 1938-656);

4. het zich op de hoogte stellen van de toestand in haringpakkerijen van handelaren en exporteurs op de erven en in het algemeen op alle plaatsen waar haring wordt bewaard, verpakt of verwerkt.

Mandaten/Gezagsbronnen

Haringwet 1927

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (LNV) 1985-01-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Visserij (LV, LNV)
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fa8f9694-5922-4ad5-86df-36a5ac6fd15e
Bronnen

Haringwet 1927

Archief HCD

Staatsalmanak 1951, 1956, 1959