Identiteit
Andere namen
RVV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De missie van de RVV luidt: «het er binnen Nederland op toezien dat bij handel en productie van dieren en dierlijke producten voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de volksgezondheid, diergezondheid en het welzijn van dieren, alsmede zorg te dragen voor de bestrijding van dierziekten». Dit dient te gebeuren op basis van vastgesteld beleid, vertaald in regelgeving. De activiteiten worden verricht op basis van kostendekkendheid.</p>

Structuur

<p>In 2002 opgegaan in de Voedsel- en Warenautoriteit.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (LNV) 1985
Dienst der Nederlandse Haringcontrole (LV, LNV) 1985-01-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWS, LNV, EZ) 2002
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1985 tot 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/12ef173c-8777-4191-a538-3dc3d5b832e2