Identiteit
Parallelle namen
Voedsel en Waren Autoriteit
Andere namen
VWA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Voedsel en Waren Autoriteit onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en waren, in de gehele keten, en communiceert daarover. </p>

Structuur

<p>Opgericht per 10 juli 2002 als koepel voor de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees.</p><p>Sinds 27 mei 2003 viel de VWA beheersmatig onder de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Naast deze minister was echter ook de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdrachtgever van de VWA. Per 14 oktober 2010 is door opheffing van het departement LNV de verantwoordelijkheid voor de voedsel -en warenautoriteit verschoven naar het nieuwe Ministerie van Economische Zaken (ELI/EZ)</p><p>In 2012 fusie met de Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektekundige Dienst. </p><p> De organisatie staat onder leiding van een inspecteur-generaal. Hij vormt samen met de plv. inspecteur-generaal en de directeuren de directieraad van de NVWA.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/76355a44-f9d8-4301-87d4-7c99ec88e708