Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AID
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
2012
Functies en activiteiten

Algemene Inspectiedienst (AID) is de controle- en opsporingsdienst van het ministerie van LNV en houdt zich bezig met de handhaving van de wet- en regelgeving van LNV. Deze handhaving gebeurt door inspectie (ook wel controles of toezicht genoemd), opsporing en verificatie (van financiële EU-regelingen).[1]

Structuur

In 2010 bij opheffing van LNV ondergebracht bij het nieuwe fusiedepartement van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) (later EZ). In 2012 is de AID onderdeel geworden van de reeds bestaande Voedsel en Warenautoriteit.

De dienst bestond uit het hoofdkantoor en de gewestelijke kantoren.[2]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWS, LNV, EZ) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2010
Bureau Secretaris-Generaal (LV) 1961 tot 1976
Ministerie van Landbouw en Visserij 1956 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5139925a-cf57-4a4f-acf0-fc4edc8129ad
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1956, 1959

[2] Ibidem