Identiteit
Parallelle namen
Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1968
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Behandelen van aangelegenheden betreffende:<p>Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van landbouw en de plattelandsontwikkeling;</p><p>Multilaterale organisaties, in het bijzonder FAO, op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;</p><p>Agrarische, technische en financieel-economische hulpverlening;</p><p>Voedselhulp.</p>

Structuur

<p>In 1968 werden de werkzaamheden van het Ministerie van Landbouw betreffende (toen nog) de ontwikkelingshulp onttrokken aan de Directie Algemene Zaken (DG Landbouw) en ondergebracht bij de Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden. Deze ging in 1984 over in de Directie Ontwikkelingssamenwerking Landbouw. </p><p>In 1995 nam de Directie Internationale Zaken de coördinatie over.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Internationale Zaken (LNV) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1975 tot 1983
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1995
Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (LNV) 1983 tot 1987
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1975 tot 1983
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/de891991-61aa-4b5e-a61b-0efc5d60e788