Identiteit
Andere namen
IZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Internationale Zaken (IZ) zorgt voor een actieve opstelling van het ministerie van LNV in internationaal verband en voor een verankering van het internationale beleid binnen het departement. IZ is beleidsinhoudelijk verantwoordelijk voor een aantal strategische dossiers zoals het wereldvoedselvraagstuk, de handelspolitiek en de internationale klimaatproblematiek. Verder is IZ verantwoordelijk voor het coördineren (binnen LNV en interdepeartementaal) van een mandaat waarmee LNV internationaal (in de EU maar ook daarbuiten) opereert. Daarnaast is de directie Internationale Zaken verantwoordelijk voor het borgen van de EU-conforme besteding van Europese fondsen. Daarmee heeft het een belangrijke rol in het signaleren van financiële risico´s in verband met de uitvoering van EU-regelingen voor de departementsleiding.</p><p>De LNV-Vertegenwoordiging Buitenland (LNV-VB) bestaat uit ongeveer 65 uitgezonden LNVmedewerkers op de Nederlandse ambassades. De LNV-afdelingen op de ambassades hebben als hoofdtaken beleidsrapportages, handelsbevordering en ondersteuning van inkomende bezoeken van Minister, Bestuursraad en andere delegaties vanuit het ministerie. De toegevoegde waarde van de LNV-bureaus is vooral gelegen in de specialistische kennis en het netwerk. Deze is essentieel vanwege het afwijkend wereldhandelssysteem voor agrarische producten en de vele bijzondere sectorale regels en verdragen, bijvoorbeeld veterinair, fytosanitair, milieu, biodiversiteit en natuur. De LNV-bureaus zijn een geïntegreerd onderdeel van de ambassade en werken nauw samen met andere afdelingen zoals economie, ontwikkelingssamenwerking en politiek.</p>

Structuur

<p>Voorganger tot 1995 was de Directie Internationale Agrarische Aangelegenheden en Marktordeningsvraagstukken (DIAAM).</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Internationale Agrarische Aangelegenheden en Marktordeningsvraagstukken (LNV) 1995
Directie Ontwikkelingssamenwerking Landbouw (LNV) 1995
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid (EZ) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1995 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ceb6e2b7-e77c-48aa-9120-89372a164d0b