Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DUR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1988
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voorbereiden en uitvoeren van regelingen;</p><p>Toetsen van de juiste uitvoering van regelingen;</p><p>Voeren van het uitvoerend secretariaat ten behoeve van het Borgstellingsfonds;</p><p>Zorg dragen voor rapportering, alsmede financieel beheer en administratie ten behoeve van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw;</p><p>Ondersteunen bij voorbereiding, behandeling en nazorg van bezwaar- en beroepsschriften met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;</p><p>Ontwikkelen en beheren van de Agrarische Data Base;</p><p>(mede)coördineren van automatiseringsinspanning in de provincie. </p>

Structuur

<p>In 1988 zijn de DUR en de provinciale afdeling uitvoering Regelingen in het leven geroepen. De beleidsdirecties die vroeger zelf uitvoering gaven aan regelingen lieten dit vanaf dit moment over aan DUR die zich toelegde op coördinatie, begeleiding en interactie tussen beleid en uitvoering op dit terrein.</p><p>In 1995 omgevormd tot de Dienst Uitvoering Regelingen/Agentschap LASER.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Landelijke Service bij Regelingen (LNV) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1988 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/62aec1b0-b106-4f7c-a730-ae247801fc0a